+420 702 567 667info@goldreturn.cz

Regenerace či renovace umělého trávníku

Naší unikátní strojní technologií dokážeme trávník zrenovovat a obnovit jeho vzhled.

Zejména u víceúčelových hřišť, kde je sportovní povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem, nastává po několika letech provozu zhoršení užitných vlastností, které je pro uživatele většinou již citelné. Intenzivním zašlapáním vsypu do vláken trávníku společně s pylovým spadem a ostatními vnesenými nečistotami se stává hrací povrch méně propustný pro dešťové srážky, ztrácí svou vnitřní pružnost a po dešti je až nebezpečně kluzký. Naší unikátní strojní technologií čištění s provzdušněním a výměnou vsypu dokážeme degradovaný trávník zrenovovat.

Renovace provedená naší technologií – ELIMINATOR

- obnoví původní vlastnosti umělého trávníku (měkký došlap, bezpečný a komfortní pohyb pro sportovce..)
- zajistí opět řádnou schopnost drenážního odvodu dešťových srážek
- odstraní mechy a ostatní vnesené nečistoty
- obnoví ztracenou barevnost hřiště

Naše specializovaná technologie probíhá v následujících krocích:

- průzkum stavu hřiště (typ trávníku + stupeň degradace) a stanovení doporučené míry renovačního zákroku
- zvoleným postupem v kombinaci plošné strojní technologie a lokální detailní ruční práce, dosahujeme uvolnění zatvrdlého povrchu s následným hloubkovým vykartáčováním degradovaného vsypu. Současně jsou vlákna umělého trávníku regenerovány, napřímeny a je eliminován nežádoucí biologický spad či mechy
- provede se aplikace preventivního chemického ošetření proti vzrůstu mechů
- před zpětným doplněním pískového vsypu je provedena revize lajnování a spojů travního koberce, spolu s případnými opravami slepením. Možné jsou i lokální opravy prodřených, nebo jinak zničených míst
- do vyčištěné, provzdušněné a zrevidované plochy travního koberce je dle stavu a potřeby zpětně zapravován nový křemičitý vsyp v náležitém dávkování
- na závěr je celá renovovaná plocha vícesměrně kartáčována pro dosažení optimální a homogenní výšky vsypu

Pečlivou a profesionálně provedenou regenerací umělého trávníku dosahujeme prodloužení životnosti umělého trávníku o více než 5 let. Nabízíme taktéž každoroční provzdušnění a kontrolu vsypu, kterou se nutnost regenerace či celkové výměny sportovního povrchu výrazně oddaluje. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím