+420 702 567 667info@goldreturn.cz

VÍCEÚČELOVÉ UM. TRÁVNÍKY

ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÝCH UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Umělé trávníky s křemičitým vsypem (tzv. umělé trávníky II.generace) jsou uzpůsobeny pro míčové hry s vyšším odskokem míče. Většinou se jejich tloušťka pohybuje od 10-30mm, při vysoké hustotě struktury umělých vláken travního koberce.

Dle rozsahu je údržba těchto umělých trávníků členěna následovně :


PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA UMĚLÉHO TRÁVNÍKU (denní-týdenní)

- provádí provozovatel v závislosti na intenzitě provozu a přírodní expozici hřiště (stromy, spad z ovzduší…)
- jedná se o průběžné odstraňování náletových a vnesených nečistot (zametání, vyfoukávání fukarem…)
- celoplošné kartáčování koštětem pro umělé trávníky, údržba stejnoměrnosti křemičitého vsypu a svrchní rozčesání vláken umělého trávníku

SEZÓNNÍ ÚDRŽBA UMĚLÉHO TRÁVNÍKU (malý servis)

- nezbytná součást dlouhodobé životnosti trávníku
- vhodné pro udržované umělé trávníky bez zatvrdlé struktury
- udržuje funkční vlastnosti sportovního povrchu
- jedná se o povrchové odstranění náletových nečistot a následné strojní provzdušnění struktury trávníku (Court Top)
- součástí je vyrovnání nivelety křemičitého vsypu v ploše a jeho případné doplnění
- doporučená četnost : 1-2x ročně dle intenzity zatížení a stáří trávníku


HLOUBKOVÁ REGENERACE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU (střední servis)

- vhodné pro plochy se středním stupněm zatvrdnutí, kdy prozatím nedošlo k povrchovému slinutí struktury umělých vláken, bez výrazného znečištění
- jedná se o provedení strojního hloubkového uvolnění vláken umělého trávníku – technologie ELIMINATOR
- součástí technologického postupu je odsátí horní poloviny degradovaného křemičitého vsypu s nečistotami, odmechování a částečná obměna za nový čistý vsyp
- rotačním kartáčováním je provedena regenerace vláken umělého trávníku, jejich svrchní uvolnění a napřímení
- provedení revize spojů a lajnování vč. lepení případných nesoudržností
- následuje aplikace preventivního chemického ošetření proti vzrůstu mechů
- nový křemičitý vsyp je zapracováván do struktury umělého trávníku až do řádné nivelety plnění, svrchní vícesměrné zakartáčování

- doporučená četnost tohoto servisního zákroku je do 5 let provozu sportoviště

KOMPLEXNÍ REGENERACE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU (velký servis)

- řešení pro umělé trávníky se slinutou strukturou vláken při současném silnějším znečištění či zamechování v ploše
- povrch je před strojní regenerací připravován celoplošným tlakovým mytím
- po vyschnutí je provedeno v maximální míře odsátí degradovaného křemičitého vsypu s příměsemi nečistot, současně také strojní vyčesání mechů – technologie ELIMINATOR
- rotačním kartáčováním je provedena regenerace vláken umělého trávníku, jejich úplné uvolnění a napřímení s následnou úplnou obměnou křemičitého vsypu
- na vyčištěné ploše regenerovaného umělého trávníku je provedena revize lajnování a spojů v ploše, v případě potřeby se provádějí opravy lepením
- následuje aplikace preventivního chemického ošetření proti vzrůstu mechů
- nový křemičitý vsyp je zapracováván do zcela uvolněné a vyčištěné struktury umělého trávníku až do řádné nivelety plnění, svrchní vícesměrné zakartáčování
- četnost provedení tohoto rozsáhlého servisního zákroku je velmi individuální a pohybuje se v rozmezí 5-7 let, při nízkém zatížení provozem a vzdušným spadem maximálně 10let za předpokladu dobré průběžné a sezónní údržby

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím